Hier finden Sie Informationen zu den schnellsten Schwimmern Chinas:

Frauen   Männer
Zhao Jing   Zhang Lin
Ji Liping   Wu Peng
Jiao Liuyang   Sun Yang
Ye Shiwen   Hao Yun
Li Xuanxu   Zhang Fenglin
Tang Yi   Chen Yin
Lu Ying   Li Yunqi
Liu Zige   Cheng Feiyi
Gao Chang   Wang Shun
Fu Yuanhui