Hier finden Sie die Kurzprofile der schnellsten Schwimmer Japans:

Frauen   Männer
    Takuro Fujii
Natsumi Hoshi   Kosuke Hagino
Yuka Kato   Yuya Horihata
Satomi Suzuki   Ryosuke Irie
Aya Terakawa   Kosuke Kitajima
Haruka Ueda   Takeshi Matsuda
    Daiya Seto
    Shinri Shioura
    Ken Takakuwa
    Ryo Tateishi
    Akihiro Yamaguchi
    Kazuki Watanabe